Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka- czy coś się zmieniło?

Chcesz sprzedać nieruchomość odziedziczoną po małżonku, a obawiasz się wysokiego podatku?
Odziedziczyłeś mieszkanie po małżonku i nie wiesz czy możesz je sprzedać przed upływem 5 lat od daty śmierci małżonka?
Mamy już odpowiedź!
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 maja 2017 roku stwierdził, że:  „Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.
Co to oznacza w praktyce?
Zgodnie ze stanowiskiem NSA, termin 5 lat, po którym nie występuje obowiązek zapłaty, liczy się dla małżonka – spadkodawcy od dnia nabycia (wybudowania) nieruchomości do majątku wspólnego. Zatem, jeżeli od nabycia (wybudowania) nieruchomości do dnia spadkobrania minęło więcej niż 5 lat, sprzedaż nieruchomości obowiązek podatkowy nie powstanie.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, bo właśnie urząd skarbowy żąda zapłaty podatku lub już go opłaciłeś lub zastanawiasz się czy obowiązek podatkowy powstanie, zapraszamy do Kancelarii.

radca prawny Monika Kochowicz