Samorząd i administracja publiczna

Kancelaria Radcy Prawnego / Samorząd i administracja publiczna
samorząd i administracja publiczna

  • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
  • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych,
  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
  • opiniowanie projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych,
  • opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa,
  • opiniowanie projektów umów oraz porozumień,
  • obsługa sesji organów uchwałodawczych,
  • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach),
  • obsługa gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.