Klient indywidualny

Kancelaria Radcy Prawnego / Klient indywidualny
klient indywidualny
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, spadkowego, rodzinnego,
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach o ustalenie kontaktów, dotyczących władzy rodzicielskiej,
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach między małżonkami,
    pomoc w ułożeniu spraw spadkowych, dziedziczenia,
  • sporządzanie i negocjowanie umów,
  • kompleksowe doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości,
  • reprezentacja dłużnika i wierzyciela,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniach adminstracyjnych.