Klient biznesowy

Kancelaria Radcy Prawnego / Klient biznesowy
klient biznesowy
  • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie bieżącej działalności,
  • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
  • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi,
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki,
  • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części,
  • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników / akcjonariuszy,
  • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych,  prawa upadłościowego, prawa własności intelektualnej, praw autorskich